Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

 

Nedan hittar du din information om hur Brynäs Redovisningsbyrå AB (org.nr 556747-6758) med stöd av ditt godkännande behandlar personuppgifter för att kunna genomföra avtalade uppdrag.

 

Den nya dataskyddsförordning GDPR, 2016/679/EU har till syfte att stärka skyddet för personer vid hantering av personuppgifter inom Europeiska Unionen.

 

Ändamål

Varför samlar vi in dina personuppgifter? Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullfölja vårt åtagande mot dig som kund. Som personuppgiftsansvarig har Brynäs Redovisningsbyrå AB ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och GDPR följs. Vi behandlar inte känsliga uppgifter.

 

Vilka personuppgifter/uppgifter kommer vi att behöva?

Vi behöver namn, personnummer, organisationsnummer, adresser, email, telefonnummer. Vi kommer även behöva körkortsnummer och ev. kopior på legitimation för identifikation.

 

Varför behöver vi dem?

För att kunna genomföra uppdraget som avtalats samt att säkerställa krav enligt lag, ex bokföringslagen, penningtvättslagen.

 

Hur länge sparas informationen?

Informationen sparas under avtalstiden. Efter avtalstiden sparas informationen längst 7 år.

 

Tillgång, rättelse

  • Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss
  • Du har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.
  • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.
  • Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar:

– Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.

– Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.

– Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.

– Om personuppgifterna har behandlats olagligt.

– Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.

– Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (ex. bokföringslagen, penningtvättslagen) att behålla uppgifterna.

 

Kontakt

Kontakta din kontaktperson på byrån om du har frågor eller vill få ut registerutdrag.

 

Underbiträden till Brynäs Redovisningsbyrå AB

Brynäs Redovisningsbyrå AB använder för närvarande inte underbiträden såsom molntjänster för lagring eller liknande. Det kan bli aktuellt i framtiden, i sådana fall kommer kunden informeras.

Brynäs Redovisningsbyrå AB använder underbiträden i supportsyften vid tekniska problem med datasystemen.

Vi förbinder oss att ha personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga underbiträden samt att dessa underbiträden följer GDPR.

 

Överföring av information

Brynäs Redovisningsbyrå AB sparar sin information inom Sverige. Bokföringsdata sparas i Sverige.

Vi säljer inte vidare kundinformation till 3:e part.