Momsredovisning

Momsredovisning innebär att momspliktiga företag redovisar bland annat omsättning, utgående moms samt ingående moms i en momsrapport till Skatteverket. Rapporteringen sker antingen årligen, var tredje månad eller varje månad.

Hur företaget redovisar momsen beror på vilket metod företaget ska använda, antingen fakturametoden eller kontantmetoden. Kontantmetoden används av mindre företag med momsunderlag understigande 3 000 000 kr.

Tjänster som kan ingå:

  • Avprickning av moms
  • Avstämning av moms utifrån bokföringen
  • Momsrapporter
  • Redovisning till Skatteverket