Löneredovisning

Löneredovisning innebär att företag med anställda varje månad ska redovisa utbetalda löner till Skatteverket. Fram till och med 2018 redovisas lönerna i en arbetsgivardeklaration till Skatteverket där det framgår hur mycket arbetsgivaravgift samt avdragen skatt som ska betalas in till Skatteverket.

Från och med 2019 ska alla företag redovisa lönerna per individnivå varje månad. Detta innebär att kontrolluppgifter ska lämnas till Skatteverket varje månad .

Tjänster som kan ingå:

  • Lönebesked
  • Arbetsgivardeklarationer
  • Kontrolluppgifter
  • Rapportering till Fora
  • Rapportering till Collectum