Deklarationer

Deklarationen upprättas efter genomfört bokslut. Företagets deklaration med bilagor ska lämnas till Skatteverket varje år.

Tjänster som kan ingå:

  • Huvudblankett INK1
  • Huvudblankett INK2
  • Huvudblankett INK3
  • Huvudblankett INK4
  • Blankett NE
  • Blankett N3A
  • Blankett K10
  • Skatteberäkning