Bokföring

Bokföring innebär att företaget sammanställer alla sina affärstransaktioner (verifikationer) under en månad i en redovisning. Redovisningen gör vi genom att registrera verifikationerna i vårt bokföringsprogram. Från bokföringsprogrammet kan vi ta ut verifikationslista, balansrapport, resultatrapport och huvudbok mm.

Kraven på redovisningen regleras i bokföringslagen.

Tjänster som kan ingå:

  • Sortering av inlämnat material
  • Avprickning mot kontoutdrag
  • Avstämning mot kontoutdrag
  • Kontering av affärstransaktioner
  • Registrering i bokföringsprogrammet

 

 

Läs mer:

Länk >> Skatteverket.se – Bokföring vad kräver lagen

https://www.verksamt.se/starta/forbered-din-start/bokforing

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/bokforingslag-19991078_sfs-1999-1078