Bokslut

Bokslut innebär att varje företag årligen ska sammanställa företagets bokföring i ett årsbokslut. I bokslutet gör man bokslutstransaktioner för bland annat periodiseringar, periodiseringsfonder, avskrivningar (om det inte görs löpande) samt stämmer av konton mot bokslutsunderlag.

Bokslutet görs efter räkenskapsårets avslut.

Ett förenklat bokslut är tillåtet för enskilda näringsidkare med en omsättning på högst 3 miljoner.

 

Tjänster som ingår:

  • Bokslutsunderlag
  • Bokslutstransaktioner
  • Avstämningar
  • Skatteberäkningar